Zrzut ekranu 2022 12 15 105117

Powiat Niżański otrzymał dotację na realizację
“Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
Priorytet 3. Kierunek interwencji  3.2
w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

Całkowita wartość zadania – 15 000,00 zł
Kwota dofinansowania – 12 000,00 zł
Wkład własny – 3 000,00 zł

 

 Nazwa projektu: “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Priorytet 3. Kierunek interwencji  3.2.

Organizator: Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Opis programu:

Z założenia Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma poprawić stan czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw pro czytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

Cel programu:

Zakup książek będących nowościami wydawniczymi, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizacja działań promujących czytelnictwo.

Uczestnicy projektu: niżańscy licealiści 

Koordynatorzy szkolni projektu: Joanna Kazanecka oraz Marcin Folta 

Nasze działania:

 1. 17 maja 2022 r.- podpisanie umowy pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie działającym w imieniu Wojewody Podkarpackiego, a Powiatem Niżańskim w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
 1. Czerwiec 2022 r. – przeprowadzenie ankiet preferencji czytelniczych wśród uczniów i nauczycieli szkoły.
 1. Czerwiec 2022 r. – wypożyczenie przez uczniów i nauczycieli książek z biblioteki szkolnej na okres wakacji.
 1. 18 sierpnia 2022 r. – podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Nisku, a Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku na lata 2022-2025.
 1. 4 września 2022 r. – współudział Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w organizacji 11. Edycji Narodowego Czytania – „Ballady i Romanse” A. Mickiewicza.
 1. Wrzesień 2022 r. – przygotowanie listy tytułów książek do zakupu w ramach NPRC.
 1. Wrzesień – Październik 2022 r. – zwiedzanie przez niżańskich licealistów wystawy „Lekcja o wolności” w Muzeum Historii i Tradycji w Nisku.
 1. 28 września 2022 r. – udział uczniów z kl. IA i IIA w organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku spotkaniu autorskim z Bartłomiejem Grzegorzem Salą.
 1. Październik 2022 r. – zbiórka książek dla niżańskich przedszkolaków.
 1. Październik - Listopad 2022 r. – przeprowadzenie w 16 oddziałach szkolnych projektów edukacyjnych: Śladami polskich noblistów w dziedzinie literatury oraz Warto korzystać ze słowników.
 1. 19 października 2022 r. – akcja biblioteczna „Zostań literackim detektywem”.
 1. 10 października 2022 r. – 10 listopada 2022 r. – ogłoszenie konkursu „Wiersze malowane obrazem”.
 1. 27 października 2022 r. – udział niżańskiego liceum w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”.
 1. 16 listopada 2022 r. – Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku pozytywnie opiniują plan zakupu książek dla biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2022.
 1. 16 listopada 2022 r. - spotkanie z rodzicami, podczas którego została przedstawiona tematyka wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży
 1. Listopad 2022 r. – włączenie się szkoły w akcję „Upoluj swoją książkę”, skierowaną do uczniów szkół średnich, organizowaną w ramach kampanii Czytaj PL.
 1. 5 grudnia 2022 r. – udział uczniów klas pierwszych w zorganizowanym przez Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” widowisku teatralnym „Sztuka na warsztat”.
 1. 7 grudnia 2022 r. – wizyta niżańskich licealistów w księgarni Nova.
 1. 13 grudnia 2022 r. – czytanie świątecznych bajek przedszkolakom z Niepublicznego Przedszkola „Dom Misia”.
 1. 14 grudnia 2022 r. – lekcja biblioteczna kl. IIIA i IIID w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku.
 2. 19 grudnia 2022 r. – 28 luty 2023 r. – ogłoszenie konkursu fotograficznego „Z książką Ci do twarzy – sleeveface w bibliotece”.
 3. 19 grudnia 2022 r. – 28 luty 2023 r. – ogłoszenie konkursu na recenzję „Książka, którą polecam”.
 4. 19 grudnia 2022 r. – 28 luty 2023 r. – ogłoszenie akcji „Wolne książki, czyli bookcrossing”.
 5. 9 luty 2023 r.  -  lekcja biblioteczna kl. ID i IIB w Bibliotece Pedagogicznej - filia w Nisku.
 6.  4 kwietnia 2023 r. - udział uczniów z kl. IIA, IIB oraz IIIA w spotkaniu literackim z Wojciechem Bonowiczem.
 7.  kwiecień - czerwiec 2023 r. -  wystawa "Cymelia biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.
 8.  30 maja 2023 r. - quiz biblioteczny dla uczniów "Ciekawostki o książkach, bibliotekach i czytelnikach".

Czas i miejsce: maj 2022 – czerwiec 2023

Napisali o nas: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100057236238853&set=a.651382530112949

Galeria: