Zlote Szkoly Logo 1080x108028 lutego w auli szkolnej odbyła się debata zorganizowana przez Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej z udziałem ekspertów: ekonomistki dr Grażyny Habigier - Pipskiej oraz historyka dr Konrada Krzyżaka. Zaproszenie na debatę przyjął Dyrektor Szkoły Jerzy Stelmach. 

W debacie uczestniczyli uczniowie klas 1b i 1d, 2c i 3b. Jej celem było przybliżenie uczestnikom znaczenia reformy walutowej w 1924 r. dla rozwoju polskiej gospodarki w latach 20-tych XX wieku oraz współczesnej roli NBP w zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego Polski.

W pierwszej części debaty dr Konrad Krzyżak odpowiadał na pytania uczniów dotyczące:
- sytuacji gospodarczej Polski w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości,
- skutków reformy monetarnej Władysława Grabskiego,
- siły polskiego złotego w okresie międzywojennym,-

- wpływu polityki monetarnej (finansowej) rządów II RP na powstanie COP.

W drugiej części debaty dr Grażyna Habigier - Pipska odpowiadała na pytania związane z:

- funkcją emisyjną realizowaną współcześnie przez Narodowy Bank Polski,
- polityką pieniężna państwa w warunkach przeważającego obrotu bezgotówkowego,
- wpływem prowadzonej przez NBP polityki pieniężnej na życie obywateli,
- zapewnieniem stabilności systemu finansowego przez NBP.

Prowadzącym debatę oraz autorem wyświetlanej prezentacji był Krzysztof Weber z kl. 2c. Zagadnienia i  pytania do ekspertów przygotowali: Amelia Molawka - kl. 2c, Kaja Żak - kl. 2c, Sebastian Wieczerzak - kl. 2d  i Krzysztof Siembida - kl. 3c.

Na zakończenie debaty Dyrektor Szkoły Jerzy Stelmach i szkolny koordynator programu Anna Dąbek wręczyli dyplomy i nagrody laureatom szkolnego konkursu plastycznego na temat "Polski złoty w obiegu od 100 lat. NBP i jego funkcja emisyjna", ufundowane przez Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. Nagrody otrzymali:
1. Miejsce - Amelia Łazorko kl. 3a,
2. Miejsce - Milena Turek kl. 1b,
3. Miejsce - Karolina Marut kl. 1b,

Wyróżnienie - Dawid Szot kl. 3d.

Wszystkim dziękujemy za udział w debacie, a laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.