427700444 364941699652896 2814876781887197614 n 116 lutego odbyła się III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nisku.  Liceum było reprezentowane przez Krzysztofa Webera (przewodniczący MRM), Dominika Kosza, Weronikę Kowal (zastępca przewodniczącego), Magdalenę Mierzwę (sekretarz MRM), Adama Nowaka oraz przedstawicielki samorządu uczniowskiego – Sandrę Dąbek i Julię Puk, które przedstawiły inicjatywy i zadania podejmowane przez tę uczniowską organizację.

Podczas sesji odbyło się głosowanie nad powołaniem komisji stałych MRM. Uczniowie naszego LO zostali wybrani na przewodniczących Komisji ds. Infrastruktury i Dostępności (Dominik Kosz) oraz Komisji ds. Sportu i Oświaty (Adam Nowak).

Pod koniec obrad uchwalono regulamin konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nisku oraz przedstawiono bieżące i przyszłe działania.