Udział uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku 

w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, turniejach

II semestr 2021/2022

L.p

Nazwa konkursu, olimpiady, turnieju

Ranga, zasięg konkursu, olimpiady, turnieju

Liczba uczestników

Zwycięzcy, najlepsze wyniki

Imię

i nazwisko opiekuna

1

XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej

Etap diecezjalny (okręgowy)

4

Natalia Matyka, Jagoda Blajerska

Do etapu ogólnopolskiego z tytułem laureata zakwalifikowały się Joanna Bednarz,
Anna Tomecka

Monika Krawiec

2

XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej

Etap ogólnopolski

2

Tytuł finalisty Anna Tomecka i Joanna Bednarz

Monika Krawiec

3

XXVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Etap szkolny

19

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowali się: Agnieszka Dąbek, Kinga Ciak, Patrycja Paleń

Monika Krawiec

4

XXVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Etap diecezjalny
(okręgowy)

3

Patrycja Paleń i Agnieszka Dąbek - laureat - kwalifikacja do etapu ogólnopolskiego
Kinga Ciak – uczestnik

Monika Krawiec

5

XXVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Etap ogólnopolski

2

tytuł finalisty

Agnieszka Dąbek

Patrycja Paleń

Monika Krawiec

6

Konkurs biologiczno - chemiczny dla uczniów szkół średnich "Czuję chemię"

Etap szkolny

8

 

Anna Bzdyra

Joanna Burdzy

7

XIII Konkurs Biochemiczny - organizowany przez UMCS Lublin

etap szkolny

8

 

Anna Bzdyra

8

Międzynarodowy Konkurs wydawnictwa Oxford "Project Competition"

międzynarodowy

3

 

Aneta Szybka

9

Konkurs Olimpus z języka angielskiego - sesja zimowa

ogólnopolski

22


Alexandra Skoczek -laureat (3 miejsce)
Tomasz Patrzyk-laureat(9miejsce)
Zuzanna Paśko - laureat (9 miejsce)
Martyna Walec - laureat (9 miejsce)
Natalia Drelich -laureat (10 miejsce)

Anna Sycz – Folta

Anna Beetz

10

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z matematyki Olimpus – sesja zimowa

ogólnopolski

26

Laureat Jagoda Blajerska

Barbara Mierzwa

Marta Kapica

Anna Lesiczka

11

Konkurs "Rok przed Maturą – Fizyka" – organizator UMCS Lublin

ogólnopolski

1

Do finału zakwalifikował się Mikołaj Wybacz

Marta Kapica

12

Olimpiada wiedzy o Mediach

ogólnopolski

1

Natalia Łyda -udział w finale

Anna Andres

13

II Podkarpacki Konkurs na esej „Świecie nasz”

ogólnopolski

3

 

Anna Andres

14

Konkurs PIP „Poznaj swoje prawa w pracy”

etap wojewódzki

2

Oskar Kolasa

Aleksandra Szewczyk

Anna Dąbek

15

Konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych

 „I KnowAmerica 2022”

ogólnopolski

2

Tytuł finalisty:

Julia Aleksińska

Agnieszka Dąbek

Agnieszka Szewczyk

16

Konkurs na najlepszą prezentację Power Point w ramach II Festiwalu Języka Niemieckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego

ogólnopolski

1

Wyróżnienie Seweryn Kania

Anna Dąbek

17

Ogólnopolski konkurs jęz. niemieckiego Instytutu Goethego "Odkryć radość
z czytania – Leselust  Freude am Lesen entdecken"

ogólnopolski

4

Etap szkolny – 4

Etap ogólnopolski – Maksymilian Szwed

Urszula Fedorowska

Anna Dąbek

18

Ogólnopolski Konkurs „Turbolandeskunde – Deutschland – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”

ogólnopolski

3

Etap regionalny – Magdalena Tabian i Kinga Ciak

Urszula Fedorowska

Anna Dąbek

19

II Festiwal Języka Niemieckiego  - konkurs artystyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

ogólnopolski

1

Dawid Szot – plakat  na temat „Warum ist Deutsch so wichtig?”

Urszula Fedorowska

20

Konkurs historyczny - ,, Polska - Węgry - historia przyjaźni ”

ogólnopolski

15

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się:

Dominika Siembida , Michał Wybacz

Dorota Oleksak

21

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu

,,Katyń. Polskie serce pękło’’

ogólnopolski

3

 

Dorota Oleksak

22

- II edycja Międzynarodowego Konkursu ,, Niedźwiedź Wojtek- żołnierz gen. Andersa

międzynarodowy

2

wyróżnienie Patrycja Nowak, Julia Puk

Dorota Oleksak

23

XVI Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila, organizowanym przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ogólnopolski

1

 

Joanna Chowaniec

24

Konkurs piosenki angielskiej

„You Can sing”

powiatowy

1

Wyróżnienie Andżelika Guściora

Aneta Szybka

sporządziły:  Renata Niewczas i Barbara Mierzwa