razem bezpieczniej logo

Razem Bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etapV

Kolejna edycja projektu realizowana przez Powiat Niżański „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap V”, który został dofinansowany w 2023 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 i 2024, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dotychczasowy udział LO w realizacji poprzednich edycji programu spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców uczniów i nauczycieli. Przyniósł wymierne efekty w postaci rozwiązywania problemów. Działania były kierowane bezpośrednio do uczniów. Ostatnie lata, zwłaszcza okres pandemii, pokazują, że należy kontynuować działania profilaktyczne w obszarze szeroko rozumianych uzależnień. Przyczyni się to do wzrostu poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Bezpośrednie wsparcie w ramach realizacji projektu będzie dotyczyło grupy nauczycieli – wychowawców klas.

Celem udziału w projekcie będzie wyposażenie nauczycieli w umiejętności rozpoznawania, podejmowania interwencji, udzielania wsparcia i przeciwdziałania w sytuacjach uzależnień psychicznych, fizycznych, społecznych i behawioralnych.

Uczestnicy projektu:  nauczyciele/wychowawcy   oraz wszyscy uczniowie 

Koordynator projektu na terenie szkoły: Sylwia Matyka

Nasze działania:

Świadomy nauczyciel – bezpieczny uczeń – bezpieczna szkoła.

 

1. Warsztaty dla nauczycieli nt. „Alkohol, narkotyki i uzależnienia behawioralne – zintegrowane podejście do zadań szkoły w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień”

 Warsztaty zaplanowane na 12 godzin lekcyjnych, 2 dni warsztatowe dla 20 nauczycieli. 

Rezultatem udziału w warsztatach będzie wykorzystanie nabytych przez nauczycieli umiejętności do prowadzenia lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami oraz rozwiązywania indywidualnych problemów uczniów.

2. Zajęcia dla młodzieży „Zdrowy tryb życia, wolny od substancji psychoaktywnych”

Nauczyciele przeszkoleni w w/w warsztatach przeprowadzą 15 godzin zajęć dla młodzieży LO  o tematyce dot. zdrowego trybu życia, bez substancji psychoaktywnych. Dzięki temu nabyta wiedza zostanie wprowadzona od razu w życie.

 

3. „Zdrowy, wolny od uzależnień” – konkurs dla uczniów LO.

Konkurs propagujący zdrowy tryb życia, wolny od substancji psychoaktywnych, mający na celu ukazanie problematyki uzależnień. Forma konkursu do wyboru przez ucznia: plastyczna, fotograficzna, spot filmowy.

regulamin Konkursu

  

4. Forum podsumowujące projekt

 

zaproszenie na forum razem bezpieczniej