Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów naszej Szkoły bezpłatnie świadczą:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nisku. Dział doradztwa zawodowego prowadzony przez panią Krystynę Brzóskiewicz.


Oferta:

 • pomoc w podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie kierunku kształcenia i wyboru zawodu,
 • udostępnianie informacji o szkołach i zawodach,
 • prowadzenie zajęć grupowych w klasach przygotowujących do wyboru szkoły i zawodu.

 Więcej informacji na stronie www.pppnisko.webd.pl

Jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie: Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu i Rzeszowie. 

Oferta (dla uczniów pełnoletnich oraz tych, którzy w danym roku osiągną pełnoletność):

1.Porady indywidualne

 • Testy preferencji i predyspozycji zawodowych
 • Odkrywanie własnych zasobów, zdolności i umiejętności
 • Indywidualne plany rozwoju zawodowego
 • Sporządzenie dokumentów aplikacyjnych
 • Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
 • Wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej

2. Porady psychologiczne

Indywidualne spotkania z psychologiem – doradcą zawodowym pozwolą poznać Twój temperament, cechy osobowości, poziom samooceny, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

3. Sala informacji zawodowej

 • Komputery z dostępem do Internetu
 • Skaner, drukarka
 • Przewodniki i filmy nt. wymagań psychologicznych, fizycznych i zdrowotnych oraz warunków i możliwości podjęcia pracy w danym zawodzie
 • Poradniki i filmy instruktażowe z zakresu poszukiwania pracy, autoprezentacji oraz zakładania działalności gospodarczej
 • Lokalna prasa codzienna z ofertami pracy, szkoleń i kursów

4. Zajęcia grupowe

Skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i planujących zmianę zawodu oraz osób młodych przygotowujących się do podejmowania ważnych decyzji zawodowych.

 • „Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu”
 • „Warsztaty poszukiwania pracy”
 • „Świadome kreowanie siebie” – warsztaty autoprezentacji
 • „Rozumieć i być rozumianym – skuteczne metody komunikacji międzyludzkiej”
 • „Metody i techniki kontroli stresu”
 • „Poszukiwanie pracy przez Internet”
 • „Zanim podejmiesz pracę”
 • „ABC przedsiębiorczości”

 Więcej informacji na stronie: www.wup-rzeszow.pl

„Barometr zawodów”

Dodatkowo uczniowie mogą skorzystać z wyników badania „Barometr zawodów” wykonanego przez Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy w Polsce.

Jest to prognoza o charakterze eksperckim dla wszystkich powiatów i województw dotycząca zawodów deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych.

Więcej informacji na stronie:http://barometrzawodow.pl/