start2star.pngnewsletter przypomnienieTrwa rekrutacja do 16. edycji programu Indeks Start2Star - programu stypendialnego skierowanego do najzdolniejszych i najaktywniejszych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy pragną rozpocząć studia na polskiej uczelni.

Kandydat musi być uczniem ostatnich klas szkół średnich, przystępującym w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, uzyskać średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły średniej minimum 4.0, wykazać się aktywnością pozaszkolną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat, uczestniczyć w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym oraz mieć miesięczny dochód nieprzekraczający 1800 zł netto na osobę w rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych.

Finaliści otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie na cały okres studiów (I i II stopnia).

Więcej informacji można uzyskać na stronie:https://fundacjajlc.pl/start2star/ lub śledząc profil Fundacji na Facebooku: https://www.facebook.com/IndeksStart2Star.