UWAGA maturzyści z informatyki.

Zapraszam w piątek 19 maja 2023 r. w godzinach 14:00-15:00 do sal 27, 28, 29 w celu sprawdzenia poprawności działania komputera, na którym będziecie zdawać egzamin oraz wybranego przez siebie oprogramowania.

Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu.

 

Opiekun pracowni

Krzysztof Śnieżek