ifx0ed9cecfa75b9bd8 eduresized logo BNPIstota działania i zadania NBP w świetle Konstytucji RP i Ustawy o NBP - to temat lekcji wiedzy o społeczeństwie, którą 16.02. br. w klasie 3a  poprowadzili nauczycielka pani Anna Andres oraz uczniowie Mateusz Kowalski i Magdalena Leń - członkowie Drużyny Edukacji Ekonomicznej. 

Ich celem edukacyjnym było przekazanie koleżankom i kolegom najważniejszych informacji  dotyczących  Narodowego Banku Polskiego oraz zadań jego organów.

Pod kierunkiem nauczyciela i młodych prowadzących uczestnicy zajęć zapoznali się z prezentacją na temat NBP,  a następnie pracowali w grupach, korzystając z fragmentów aktów prawnych: Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (w której wpisane są obecny mandat NBP oraz powołanie Rady Polityki Pieniężnej) oraz Ustawy o NBP z dnia 29 sierpnia 1997 r. (która określa status prawny, cel, zadania i formę prowadzenia działalności NBP jako centralnego banku Rzeczpospolitej Polskiej). Zgodnie z planem lekcyjnym trzecioklasiści odpowiadali również na wylosowane pytania, związane z treścią aktów prawnych oraz musieli zmierzyć się z quizem na temat banku centralnego.

Nad przygotowaniem i właściwym przebiegiem spotkania pn. Lekcja z ekonomią czuwały nauczycielki Anna Dąbek i Anna Andres.