a nbp LS banpbc
 
 
 
                                                                       POZNAJEMY BANK CENTRALNY
 
W tym roku szkolnym ponownie przystąpiliśmy do realizacji programu edukacyjnego Złote Szkoły NBP. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi Poznajemy bank centralny.

Wzorem ubiegłych lat powołaliśmy 10-osobową Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która pod opieką nauczycielki podstaw przedsiębiorczości Anny Dąbek zrealizuje trzy zadania przewidziane w projekcie, tj.: Lekcję z ekonomią, Warsztat uczniowski i Debatę Szkolną.

Wszystkie podjęte przez nas działania można śledzić za pośrednictwem strony internetowej i profilu na FB.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi pomysłami związanymi z realizacją zadań, mających na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej w niżańskim liceum.
 
Strona internetowa: Start | NBP Czarniecki 
 

oprac.: Anna Dąbek, Krzysztof Weber