Zlote Szkoly Logo 1080x1080Temat przewodni tegorocznej IV edycji brzmi Polski złoty w obiegu od 100 lat - NBP i jego funkcja emisyjna. Zakres merytoryczny programu NBP obejmuje zagadnienia związane z 100. rocznicą reform gospodarczych W. Grabskiego, 100. rocznicą powstania polskiego złotego oraz 100. rocznicą utworzenia Banku Polskiego.

Realizacja programu będzie wiązała się z Rokiem Edukacji Ekonomicznej, którego inauguracja odbyła się 11 stycznia br. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. W niżańskim Liceum powstała 10-osobowa Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która pod opieką nauczycieli: dr Grażyny Habigier - Pipskiej,  Anny Dąbek i dr Konrada Krzyżaka zrealizuje trzy zadania przewidziane w programie: Lekcja z ekonomią, Warsztat uczniowski i Debata Szkolna.

Celem programu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej w środowisku szkolnym. Nasze działania będzie można śledzić za pośrednictwem strony internetowej i profilu na FB.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pomysłami związanymi z realizacją zadań.

Profil na FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090142762873

Strona projektu:  https://czarnieckinbp.wixsite.com/polskizloty100lat?fbclid=IwAR3ajv9ohlgDpSZW1Qlqe3wMyzLKDdrvVZvFicmx1mrOLuL_V4-EQVqlEfg