KLASA  IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
I a  Anna Sycz  SEKRETARZ
 I b  Agnieszka Moskot  WICEPRZEWODNICZĄCA
 I c  Anna Ossoliński  SKARBNIK
 I d  Agnieszka Dul  Członek Komisji Rewizyjnej
 II a  Ewelina Dudzik  
 II b  Grzegorz Hydel  
 II c  Barbara Bąk  
 II d  Andrzej Kołodziej  Członek Komisji Rewizyjnej
 III a  Ewa Rostek  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 III b  Bogusław Lechociński  
 III c    
 III d  Sylwia Sokołowski  PRZEWODNICZĄCA
 IV a  Mariusz Tomczyk  
 IV b  Maria Bis  
 IV c  Zbigniew Dybka  
 IV d  Beata Cudziło-Pliszka