image 50411777

12.10.23r.  społeczność naszej szkoły świętowała 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Dla podkreślenia jej znaczenia odbyła się uroczysta akademia, połączona z uhonorowaniem nagrodami uczniów i nauczycieli.

O ich zaangażowaniu, wielkiej pasji poznawczej i poczuciu odpowiedzialności mówił jako pierwszy dyrektor szkoły Jerzy Stelmach. W przemówieniu nawiązał do historii Dnia Edukacji Narodowej, aby wskazać na wielką rolę dziedzictwa narodowego w kształtowaniu więzi wspólnotowych. Podkreślił też kluczowe znaczenie wszystkich pracowników oświaty w procesie wychowania i kształcenia młodych ludzi. Tym, którzy pracują w naszej szkole, wyraził szczególną wdzięczność za przyjazny klimat pracy i nauki oraz współpracę opartą na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Jedną z form docenienia ich poświęcenia i rzetelnej pracy są Nagrody Starosty i Nagrody Dyrektora. W tym roku szkolnym otrzymali je:

NAGRODY STAROSTY NIŻAŃSKIEGO: Anna Dąbek i Joanna Łojek;

NAGRODY DYREKTORA: Beata Wasyl, Joanna Chowaniec, Marta Kapica, Monika Krawiec, Sylwia Matyka i Joanna Szaro.

Ceremonia wręczenia tych wyróżnień przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, Wicestarostę Niżańskiego Adama Macha i dyrektora Liceum Jerzego Stelmacha odbyła się 13.10.23r. podczas Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

Październikowa uroczystość była też okazją do uhonorowania zwycięzców konkursu wiedzy historycznej pt. „Poznaj historię Komisji Edukacji Narodowej”,  przeprowadzonego w niżańskim Liceum przez nauczycielki Dorotę Oleksak i Joannę Kazanecką. W tym roku w gronie najlepszych uczestników, którzy mieli za zadanie przygotować prace plastyczną metodą lapbooka, znaleźli się, zdobywając odpowiednio:

1 MIEJSCE – Amelia Łazorko (klasa 3a)

2 MIEJSCE – Daria Dubiel (klasa 1b)

3 MIEJSCE ex aequo – Antonina Bąk (klasa 1b), Anna Tomecka (klasa 4d)

WYRÓŻNIENIE: Katarzyna Pasierb (klasa 3a), Bernadetta Iskra (klasa 4d)

Uroczystego aktu przekazania im gratulacji i nagród książkowych dokonali główna organizatorka konkursu Dorota Oleksak oraz dyrektor Jerzy Stelmach.

Na szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej złożył się też wykład o Komisji Edukacji Narodowej wygłoszony przez dra Konrada Krzyżaka, po którym w imieniu społeczności uczniowskiej z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników oświaty w dniu ich święta wystąpił przewodniczący Samorządu Szkolnego Filip Pliszka, składając z delegacją młodzieży na ręce dyrektora szkoły Jerzego Stelmacha i wicedyrektor szkoły Beaty Wasyl symboliczne wiązanki kwiatów.

Muzycznym, a zarazem finalnym akcentem uroczystości szkolnej, którą po raz pierwszy poprowadził Wiktor Maziarz,  był występ wokalny pierwszoklasistki Zuzanny Habiger.