IMG 20230422 192916IMG 20230422 19245320 kwietnia br. uczniowie klas humanistycznych - 1a, 3a i 4a wzięli udział w nietypowych lekcjach z wiedzy o społeczeństwie na temat m.in. stanu wojennego, kształtowania się „Solidarności” w Polsce oraz  upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tym razem zajęcia poprowadził współpracujący od wielu lat ze szkołą  pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Zenon Fajger.  

Wykorzystując prezentację multimedialną, archiwalne fragmenty nagrań filmowych edukator Biura Edukacji Narodowej przypomniał okoliczności związane z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce oraz tworzeniem się struktur „Solidarności”.

Młodzież szczególnie zainteresowała druga część wykładów poświęconych zagładzie Żydów. Wykładowca odniósł się do tzw. ustaw norymberskich, które wprowadzały segregację rasową,  działalności NSDAP, początków funkcjonowania  niemieckich obozów pracy i obozów zagłady na terenie Polski.

Jak zaznaczył wykładowca:” W ramach operacji „Reinhardt” Niemcy zamordowali w latach 1942–1943 ponad półtora miliona osób pochodzenia żydowskiego, w większości obywateli przedwojennej Polski. Zginęli oni przede wszystkim w  obozach w BełżcuSobiborze i Treblince, specjalnie utworzonych w celu ich masowego zabijania”.

Podczas spotkania słuchacze wykładów poznali także mechanizmy działania propagandy antyżydowskiej - „Żydzi groźni dla zdrowia - roznoszą tyfus plamisty”. 

Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie  od kilku lat sukcesywnie wspierają niżańskie liceum  w przekazywaniu młodzieży treści wykraczających poza podstawę programową. Tegoroczne zajęcia z edukatorem IPN-u odbyły się przede wszystkim w celu upamiętnienia akcji społeczno-edukacyjnej  ŻONKILE oraz obchodzonego od 2005r.  Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.