grupowe22W dniu 13 czerwca br., w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyła się, zwołana przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, konferencja poświęcona planowanej realizacji przez Powiat Niżański 4 projektów edukacyjnych, realizowanych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027:

  1. Wzmocnienie potencjału kształcenia ogólnego w Powiecie Niżańskim,
  2. Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych w Powiecie Niżańskim,
  3. Nowatorskie kształcenie ogólne w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański,
  4. Wykwalifikowani zawodowcy w Powiecie Niżańskim,

Przedstawione w formie prezentacji i szeroko omówione projekty otrzymały pozytywną rekomendację i zostały skierowane do dofinasowania. 

Łącznie na ww. 4 projekty Powiat Niżański otrzyma dofinansowanie w wysokości 9 142 548,69 zł (wartość projektów ogółem stanowi 10 436 707,95 zł, wkład własny Powiatu to kwota 1 294 159,26 zł).

W konferencji udział wzięli Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Józef Sroka, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Magdalena Hasiak, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Dyrektorzy i uczniowie szkół średnich prowadzonych przez Powiat Niżański oraz media. 

- Jestem przekonany, że realizacja powyższych projektów wzmocni potencjał naszych szkół, uatrakcyjni ofertę edukacyjną, da nowe możliwości naszej młodzieży i nauczycielom oraz wzmocni wizerunek szkół, jako te, które są bardzo aktywne, ciągle się rozwijają a na realizację tych wszystkich zadań pozyskują środki zewnętrzne – mówił Starosta podczas konferencji.  

- Dzisiejsza konferencja to doskonała okazja do złożenia Panu Staroście serdecznych gratulacji z okazji uzyskania dofinansowania do 4 projektów edukacyjnych, realizowanych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Pomyślne pozyskanie tych środków to dowód Pana zaangażowania i skuteczności w działaniu na rzecz rozwoju edukacji w Powiecie Niżańskim. Pozyskane środki to nie tylko inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, ale również w kadrę pedagogiczną i uczniów. Dzięki nim będzie możliwe wdrożenie nowoczesnych programów nauczania, zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, a także organizacja dodatkowych zajęć i szkoleń. Jestem przekonany, że te projekty przyniosą wiele korzyści dla lokalnej społeczności i będą miały istotny wpływ na rozwój edukacji w powiecie niżańskim. Jeszcze raz gratuluję i życzę owocnej realizacji wszystkich zaplanowanych działań – mówił Poseł na Sejm RP Rafał Weber.

Szczegóły dotyczące realizowanych projektów w szkołach, które zostały objęte ich realizacją, główne cele, zadania i grupy docelowe, omówione zostaną w kolejnych artykułach poświęconych tej tematyce.