26 kwietnia 2024 r. maturzyści Czarnieckiego odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej NCK „Sokół” z towarzyszeniem chóru i zespołu kameralnego Liceum Ogólnokształcącego w Nisku pod kierownictwem muzycznym Henryka Rzucidło. Doniosłość wydarzenia podkreślała obecność Pocztu Sztandarowego Szkoły oraz gości z udziałem Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza.

Oficjalnym znakiem początku spotkania było wykonanie hymnu narodowego, po którym odbyło się przekazanie opieki nad Sztandarem Szkoły uczniom młodszych roczników.  Odśpiewana chwilę później pieśń „Gaudeamus igitur” poprzedziła serię powitań i przemówień, najpierw Dyrektora Szkoły Jerzego Stelmacha, a później Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza.

Ceremonia wręczenia nagród wypełniła kolejny punkt programu uroczystości. Pierwszą wyróżnioną osobą została Anna Tomecka,  która za najwyższe wyniki klasyfikacji końcowej w roku szkolnym2023/2024 otrzymała Ryngraf Hetmański. Tę nagrodę Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku wręczyli naszej najlepszej abiturientce dyrektor szkoły Jerzy Stelmach i członek Stowarzyszenia Mieczysław Barnat, pomysłodawca projektu i ogólnej koncepcji wzoru ryngrafu.

Cenne nagrody przypadły też maturzystom z bardzo wysokimi wynikami w nauce i zachowaniu. Powód do dumy mieli również ich rodzice, którzy osobiście odbierali listy gratulacyjne z rąk dyrektora szkoły Jerzego Stelmacha i wicedyrektor szkoły Beaty Wasyl.

Wśród uhonorowanych nagrodami znaleźli się także maturzyści docenieni za pracę społeczną, osiągnięcia naukowe i sukcesy artystyczne. W gronie szczególnie wyróżnionych  nie mogło zabraknąć członków szkolnego chóru mieszanego i zespołu kameralnego – czwartoklasistów: Emilii Luty, Natalii Matyki, Aleksandry Herdzik i Angeliki Guściory. Słowa podziękowań i uznania kierowali w ich stronę dyrektor szkoły Jerzy Stelmach oraz kierownik muzyczny chóru i zespołu Henryk Rzucidło.

Wzruszający był moment odbioru świadectw ukończenia szkoły wraz z gratulacjami składanymi przez dyrekcję oraz wychowawców: Anetę Szybkę (kl.IVa), Urszulę Sudoł  (kl. IVb), Annę Dąbek (kl. IVc) i Dorotę Oleksak (kl. IVd).

Poruszające były przemówienia, które wygłosiły Pani Sylwia Sokołowska, przewodnicząca Rady Rodziców, Anna Tomecka – tegoroczna abiturientka oraz Julia Puk – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego.

Dopełnieniem uroczystości zakończenia roku szkolnego dla maturzystów była ceremonia przekazania uczniom niżańskiego liceum aktów stypendialnych, w ramach programu stypendialnego Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków.  W imieniu Patronów wręczył je członek Zarządu Fundacji Jerzy Stelmach, prezentując jednocześnie beneficjentów sesji wiosennej w roku szkolnym 2023/2024, którymi zostali Justyna Piędel, Kaja Żak i Klaudia Delekta.

Galerie zdjęć (autor: LO Nisko)

Część oficjalna

Wyróżnieni uczniowie i rodzice

Podziękowania

Klasa 4A

Klasa 4B

Klasa 4C

Klasa 4D