Skład RR 2018-2019

 

Skład Rady Rodziców

rok szkolny 2018/2019

 

Klasa 

Imię i nazwisko

Funkcja

I A

 Joanna Czech

 

I B

 Jadwiga Stępniewska

 Skarbnik

I C

 Monika Golec

 

II A

 Anna Jakubowicz

 

II B

 Marta Pisarska

II C

 Izabela Nowik

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

II D

 Grażyna Woźniak  Przewodnicząca Rady Rodziców

III A

 Paweł Tofil

Sekretarz
III B  Małgorzata Sądej  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

III C

 Eliza Tomecka

III D

 Anna Siudy

III E

 Monika Warchoł