Wymiana poręczy na schodach w LO Nisko

    

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Wymiana poręczy na schodach w LO Nisko”.

 

 

Nazwa pozycji

 

LO 21/213/513/16. Zaproszenie do składania ofert „Wymiana poręczy na schodach w LO Nisko”

 

 

Opis

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: wymiana poręczy na schodach I i II piętro - skrzydło południowe i północne w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku

 

 

Data publikacji

 

28.06.2016 r.

 

 

Załączniki

  1. Zaproszenie do składania ofert.
  2. Przedmiar robót – załącznik nr 1.
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
  4. Projekt umowy – załącznik nr 3.