krajowy program zwalczania aids i zapobiegania zakażeniom hiv

 

 

Nazwa programu:  KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA AIDS I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV

 

Organizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

 

Opis programu:

Polityka Państwa w zakresie zapobiegania HIV i zwalczania AIDS określona została w Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Wieloletnie doświadczenia i obserwacje, wiedza w dziedzinie zakażeń HIV/AIDS i prognozy rozprzestrzeniania się epidemii w naszym regionie oraz polityka międzynarodowa uzasadniają inicjatywy legislacyjne oraz podejmowanie działań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Stanowi to podstawę do bycia równoprawnym partnerem w realizacji programów zdrowia publicznego Unii Europejskiej. Krajowe Centrum do Spraw AIDS realizuje zadania, w imieniu Ministra Zdrowia, z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS. Działania Krajowego Centrum do Spraw AIDS mają na celu:

 

W szerokim zakresie, Krajowe Centrum do Spraw AIDS realizuje również działania z zakresu współpracy międzynarodowej.

 

Cel:

 

Strona programu: http://www.aids.gov.pl

 

Uczestnicy: Uczniowie klas II i III realizujący program z biologii w zakresie rozszerzonym.

 

Koordynator programu na terenie szkoły: Anna Bzdyra

 

Nasze działania: Program jest realizowany w ramach lekcji przedmiotowych biologii w zakresie rozszerzonym.