Każdy może zostać wolontariuszem

 

 

O Projekcie: Projekt „Każdy może zostać wolontariuszem” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania „Wolontariat w szkołach i placówkach”.

 

Cel projektu: Realizacja zadań edukacyjnych i aktywizujących do działań wolontariackich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu niżańskiego w okresie wrzesień - grudzień 2016 r.

 

Cele szczegółowe projektu:

 

1) Wsparcie rozwoju społeczności lokalnej i aktywności obywatelskiej poprzez zaangażowanie  uczniów w wolontariat szkolny

2) Zwiększenie zainteresowania uczniów pracą wolontariacką poprzez osobiste zaangażowanie w realizację działań

3) Zwiększenie liczby inicjatyw uczniowskich oraz zwiększenie zainteresowania problemami społecznymi

4) Upowszechnienie dobrych praktyk wypracowanych w trakcie realizacji działania

 

Czas realizacji projektu: październik – grudzień 2016

 

Nasze działania:

 

- 18.10.2016 - szkolenie warsztatowe dotyczące podstaw prawnych wolontariatu oraz praw i obowiązków wolontariusza;

- 26-27.10.2016 - warsztaty animacji dobrej zabawy; praca w zespole, przygotowującym scenariusze imprez integracyjnych dla różnych grup środowiskowych - docelowych środowisk pracy wolontariuszy;

- 2.11.2016 - warsztaty artystyczne "Tworzenie ozdób metodą quilling" i przygotowanie ozdób na charytatywny kiermasz świąteczny;

- 8-9.11.2016 - warsztaty modelowania z balonów; elementy pedagogiki cyrku;

- 15.11.2016 – warsztaty malowania twarzy;

- 16.11.2016 - przygotowanie i przeprowadzenie spotkania integracyjnego dla dzieci;

- 23.11.2016 – udział grupy wolontariuszy w szkoleniu dotyczącym  wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Rudniku nad Sanem;

- 23.11.2016 – zajęcia integracyjne z Wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rudniku nad Sanem;

- 23.11.2016 – udział w warsztatach terapii zajęciowej oraz zajęciach integracyjnych z Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas w Rudniku nad Sanem;

- 25-26.11.2016 – przeprowadzenie 20. Świątecznej Zbiórki Żywności organizowanej przez Banki Żywności przy współpracy z Komendą Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku;

- 30.11.2016 - udział wolontariuszy w zajęciach artystycznych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Dolinie Słońca w Radwanowicach – ośrodku prowadzonym przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”;

- 1.12.2016 - prowadzenie warsztatów dla harcerzy podczas III Festiwalu Nauki w Nisku;

- 9-10.12.2016 - praca podczas Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Tak. Pomagam” zorganizowanej przez Caritas;

- listopad/grudzień 2016 - zaangażowanie w realizacje projektu „Szlachetna Paczka”;

- listopad/grudzień 2016 -  wykonanie ozdób i kartek na charytatywny kiermasz świąteczny;

- listopad/grudzień 2016 - zaangażowanie w realizację akcji „Wolne książki”;

- 12.12.2016 - rozstrzygnięcie konkursu na kreatywność i technikę wykonania ozdób świątecznych

- 13.12.2016 - prowadzenie sprzedaży ozdób oraz realizacja akcji „Wolne książki” podczas kiermaszu świątecznego na niżański Dużych Plantach

 

Koordynatorzy projektu na terenie szkoły: Monika Krawiec, Joanna Szaro