WORLD TALKS

 

Nazwa projektu:

World Talks

Organizator:

Międzynarodowa organizacja studencka AIESEC

Opis projektu:

World Talks  to narodowy projekt edukacyjny AIESEC Polska, organizowany od 2008 roku. Początkowo był to projekt Enter Your Future. Projekt jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego Podkarpacia. Ideą przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, odpowiedzialności społecznej oraz zrozumienia międzykulturowego wśród młodzieży. Patronat honorowy nad projektem sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach projektu w dniach 26 – 30 października 2015r. dwoje studentów poprowadzi zajęcia w języku angielskim w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. W połączeniu z rozrywką i aktywnymi formami zajęć, uczniowie będą mieć szansę na obcowanie ze swoimi rówieśnikami z innych krajów. Dzięki temu będą mogli rozwinąć swoje zainteresowania, lepiej poznać świat, problemy społeczne oraz życie codzienne w innych krajach.

Cel:

Nasze działania:

W ramach projektu „World Talks”, wolontariusze: Eleni z Grecji i Abdul z Malezji poprowadzą lekcje w języku angielskim. Podczas zajęć zapoznają uczniów Czarnieckiego z kulturą, tradycjami, historią i geografią swoich krajów. Będą opowiadać o sytuacji gospodarczej i politycznej Grecji i Malezji.

W czasie licznych spotkań pozalekcyjnych zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski nasza młodzież wraz zagranicznymi gośćmi zwiedzi miasto Sandomierz oraz weźmie udział w zabawach integracyjnych i rozgrywkach sportowych, co będzie stanowić dobrą okazją do przełamania barier konwersacyjnych i praktycznego wykorzystania języka angielskiego.

Strona projektu:

http://aiesec.com.pl/rzeszow/szkoly-ponadgimnazjalne

Uczestnicy projektu:

wszyscy uczniowie liceum

Koordynator projektu na terenie szkoły:

Agnieszka Szewczyk