Konkurs historyczny "Chcieliśmy wolnej Polski"

Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania z Wrocławia Miasta Dębica, Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału we Wrocławiu oraz Światowego Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręgu Tarnów – Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, zapraszamy do udziału w konkursie historycznym "Chcieliśmy wolnej Polski" adresowanym do młodzieży z województwa podkarpackiego i dolnośląskiego.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji oraz plakatu na Państwa stronie internetowej, na funpage, tablicy ogłoszeń oraz zwracamy się również z prośbą o powiadomienie dzieci, młodzieży i rodziców w sposób zwyczajowo przyjęty w Państwa placówkach oświatowych dotyczący organizacji konkursu historycznego "Chcieliśmy wolnej Polski".

Wszystkie dokumenty do pobrania na stronie: https://chcielismywolnejpolski.pl/o-konkursie/