Aktualności

 

1. Niżańskie Liceum w "Akademii Bezpieczeństwa WSPiA"

2. Uczymy się w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej

3. Dni Otwarte w „Czarnieckim”

4. Projekt „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA” - wykład inauguracyjny

5. O wykrywaniu przestępstw w „Czarnieckim”

6. O substancjach psychoaktywnych prawie wszystko

7. Uczniowie Czarnieckiego uczestnikami VI Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego

8. Zagrożenia w Internecie