Konsultacje

  

od 1 czerwca

Konsultacje indywidualne i grupowe od 01.06.2020 do końca roku szkolnego tj. do 26.06.2020r.

 

 

 

 

    Drodzy Uczniowie.

Od 01 czerwca 2020 r. w ramach częściowego przywrócenia działalności szkół zorganizowane zostaną konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów naszej szkoły. Konsultacje będą prowadzone w grupach do 12 osób z zachowaniem zaleceń sanitarnych. Udział w konsultacjach jest możliwy tylko po spełnieniu następujących warunków:

 

Dyrektor szkoły               

Jerzy Stelmach               

  

Do pobrania: