Matura 2020

 

Deklaracje maturalne - matura 2020
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190902123924531
 
Informacje o opłatach za egzamin maturalny w roku 2020
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Informacja%20o%20op%C5%82acie%20za%20egzamin%20maturalny%20dla%20absolwent%C3%B3w%20OKE%20w%20Krakowie%20w.3.pdf
 
Harmonogram egzaminów w 2020 roku
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf
 
Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2019/2020
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
 
Komunikat o przyborach na egzaminie maturalnym w 2020 roku
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
 
Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2020 roku
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf
 
Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/aktualizacja-z-28-listopada-2017-r.%285%29.pdf