Matura 2013

Matura 2013

  1. Deklaracja 1a: Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w 2013r. po raz pierwszy (w tym absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005-2007 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości)
  2. "Deklaracja 1b: Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010-2012"
  3. "Deklaracja 1c: Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2008-2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oraz absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005-2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych"