SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRACY ZDAJĄCYCH, KTÓRZY ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH NIE MOGĄ ZAKRYWAĆ UST I NOSA

 

 

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.