World Talks – światowe rozmowy w Czarnieckim

 

world talks

W dniach 26 – 30 października br. uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku gościli dwoje studentów należących do międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. W ramach projektu „World Talks”, Eleni z Grecji i Abdul z Malezji prowadzili lekcje w języku angielskim. Podczas zajęć wolontariusze zapoznali uczniów Czarnieckiego z kulturą, tradycjami, historią i geografią swoich krajów. Opowiadali również o sytuacji gospodarczej i politycznej Grecji i Malezji.

Wolontariusze AIESEC odwiedzili mury niżańskiego liceum już po raz trzeci. Prowadzone przez nich lekcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Kontakt  z obcokrajowcami jest dobrą okazją do przełamania barier konwersacyjnych i praktycznego wykorzystania języka angielskiego. Ma ona miejsce zarówno podczas prowadzonych przez obcokrajowców lekcji, jak i w czasie licznych spotkań pozalekcyjnych.
Nasi goście świetnie bawili się podczas popołudniowego spotkania zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski. Były wspólne rozgrywki sportowe, nauka polskich piosenek,  zabawy integracyjne i prezentacja naszego narodowego tańca – poloneza. Wielu emocji dostarczył również pobyt na strzelnicy sportowej. W przeddzień swojego wyjazdu wolontariusze zwiedzili miasto Sandomierz, którego klimat, zabytki i legendy na długo zapadną w ich pamięci.