Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej


SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI OBCOJĘZYCZNEJ

szkolny konkurs recytatorski  3 kwietnia 2013r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Obcojęzycznej. W konkursie, którego celem jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania poezją krajów anglo-, niemiecko- i rosyjskojęzycznych, wzięli udział uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. W sumie -31 uczestników.

 Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach językowych zostali:

punkt2 poezja anglojęzyczna – Dominika Prochazka – kl. IIIa,

punkt2 poezja niemieckojęzyczna – Paulina Dudzik – kl. IIc,

punkt2 poezja rosyjskojęzyczna – Anna Ozga – kl. IIIa.

Konkursowi towarzyszyły dwie lekcje otwarte, w ramach których mgr Anna Beetz przygotowała prezentację multimedialną przedstawiającą tradycje wielkanocne w krajach anglojęzycznych, a mgr Urszula Fedorowska prezentację   dotyczącą tradycji wielkanocnych w krajach niemieckojęzycznych.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok.