Biblioteka otwarta dla wszystkich

BIBLIOTEKA OTWARTA DLA WSZYSTKICH


Od września do końca grudnia 2007 roku na teranie liceum był realizowany projekt Biblioteka otwarta dla wszystkich. Celem projektu było podniesienie i wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk wiejskich, młodzieży wykazującej problemy w nauce, młodzieży nie posiadającej tradycji czytelniczej. Projekt na pewno ukształtował zamiłowanie do czytania lektur, przybliżył bibliotekę jako miejsce rozwijania talentów. Prowadzone były zespołowe zajęcia ścieżki czytelniczo-medialnej dla klas pierwszych i drugich. Odbyły się dwa konkursy: Z wizytą na Olimpie, który wyłonił 5 laureatów z pierwszych i drugich klas:

Drugi konkurs bardzo popularny to konkurs plastyczny, w którym wzięły udział 42 osoby. Przyznano następujące nagrody:

W ramach projektu odbyła się krajoznawcza wycieczka do Sandomierza. Młodzież zwiedzała zabytki miasta, stare kościoły, Bazylikę, muzeum Długosza. Punktem kulminacyjnym był przygotowany przez uczniów klas pierwszych apel pt.: Olimp. Oprawę teatralną nadały całości przedstawienia wypożyczone greckie kostiumy i rekwizyty. Równocześnie zostały zaprezentowane konkursowe prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione. Dyrektor J. Stelmach wręczył laureatom konkursów pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.