Kolejny wideo wykład w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”

  

Kolejny wykład  wideo 3Dnia 15 czerwca br. odbyło się drugie z cyklu zaplanowanych wykładów w ramach projektu „Akademii Bezpieczeństwa WSPiA”. Zajęcia poprowadził generał Józef Gdański, wysokiej rangi funkcjonariusz policji, były Komendant Wojewódzki Policji na Podkarpaciu, Warmii i Mazurach. Uczniowie klasy 1a po raz kolejny za pośrednictwem szkolnego koordynatora projektu, Anny Andres, otrzymali zaproszenie z linkiem do spotkania. Wykorzystując platformę ZOOM, mogli uczestniczyć w zajęciach na temat statusu prawnego młodego człowieka oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Podczas wirtualnych zajęć zostały omówione podstawy prawne regulujące postępowanie w sprawach nieletnich oraz zagadnienia z różnych gałęzi prawa. Dużo uwagi poświęcono artykułom 69., 74.-76. Kodeksu Karnego oraz ustawom o bezpieczeństwie imprez masowych. Dzięki temu pierwszoklasiści poszerzyli wiedzę na temat wykroczeń, zdolności prawnej oraz „dolnej” granicy odpowiedzialności karnej. Dowiedzieli się, że w prawie cywilnym jest to osiągnięcie wieku powyżej 13 lat, w prawie pracy- 16 lat. Poznali również zasady zatrudniania młodocianych oraz osób niemających 15 lat.

Dalsza część wykładu dotyczyła zażywania substancji psychoaktywnych i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wśród młodzieży. Generał Józef Gdański, wykorzystując długoletnie doświadczenie zdobyte w policji, omówił zachowania problemowe i ryzykowne nastolatków, takie jak konflikty z prawem, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, niewłaściwe relacje z rodzicami/opiekunami prawnymi. Jak stwierdził wykładowca WSPiA: zażywanie substancji psychoaktywnych to „ zamknięte kolo”, które prowadzi w szkole do wagarów, niskich ocen, niewłaściwych relacji z rodzicami, zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa. Na koniec zajęć uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na czacie i poczuć się choć na chwilę studentami prawa.

Ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym odbędą się 18 czerwca br. Już teraz czekamy na nie z wielką niecierpliwością.