STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA MARCINA MADEJA

  

  

mmadej1W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej za wyniki w roku szkolnym 2018/2019. Stypendia 240 uczniom z województwa podkarpackiego wręczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.

Naszą szkołę reprezentował tegoroczny maturzysta, uczeń klasy IIIA Marcin Madej, który w minionym roku szkolnym otrzymał promocję z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen w szkole. Nasz stypendysta Prezesa Rady Ministrów ma na swoim koncie kolejny wielki sukces. W bieżącym roku szkolnym zdobył laury w zawodach okręgowych 46.Olimpiady Historycznej, organizowanych na Uniwersytecie Rzeszowskim pod patronatem polskiego Towarzystwa Historycznego. Jego praca pt."Porównaj i oceń politykę zagraniczną Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego'' uzyskała ocenę bardzo dobrą i znalazła się wśród 11 wyróżnionych prac uczestników województwa podkarpackiego. Opiekunem merytorycznym Marcina była nauczycielka historii Dorota Oleksak.

Maturzyście, Jego Rodzicom i Opiekunowi Naukowemu gratulujemy!