Lekcje o prawie w niżańskim liceum

 

 

adwokat27 lutego br. odbyły się kolejne wykłady z cyklu zaplanowanych spotkań z zaprzyjaźnioną panią adwokat,  wynikające z  przepisów ustawy z  dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej.

Tym razem słuchaczami wykładu byli tegoroczni maturzyści z klasy IIIA. Mecenas Magdalena Golik-Bigos z kancelarii adwokackiej w Stalowej Woli wyjaśniła, czym są darmowe porady prawne, w jakich punktach na terenie Niska i  okolic  przyjmują  adwokaci i radcy prawni. Następnie omówiła specyfikę studiów prawniczych, jakimi działami prawa można się spotkać na poszczególnych latach  studiów,  jakimi prawami rządzi się aplikacja prawnicza, jakie są zalety  zawodu pełnomocnika z urzędu. W dalszej części wykładu dużo uwagi poświęcono mediacjom sądowych oraz  wybranym zagadnieniom z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego, w tym spraw rozwodowych, alimentacyjnych, ustalenia kontaktów z rodziców z dziećmi, wykonywania władzy rodzicielskiej, podziału majątku wspólnego małżonków. Jak zaznaczyła mecenas Magdalena Golik-Bigos „Porad prawnych udzielają profesjonalne kancelarie prowadzone przez adwokatów oraz radców prawnych. Zazwyczaj oferują konsultacje z każdej dziedziny, choć czasem zdarza się, że niektórzy prawnicy specjalizują się w konkretnych gałęziach prawa – np. w prawie rodzinnym, prawie pracy itp.”We współczesnym społeczeństwie znajomość prawa jest kluczowa. Stąd prowadzenie edukacji prawnej już na etapie szkoły w ramach wiedzy o społeczeństwie jest rzeczą niezbędną. Kolejny cykl spotkań z panią adwokat już niebawem…