Wykład dla uczniów w ramach II. edycji projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”

 

 

dr szkodziński m13 lutego br. oficjalnie rozpoczęła się II. edycja projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”, realizowanego w niżańskim liceum przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie. Tym razem uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy IA o profilu humanistyczno-prawniczym.

Pierwszoklasiści wzięli udział w dwugodzinnych wykładach dra Mariana Szkodzińskiego, pracownika akademickiego, byłego komendanta powiatowego policji w Leżajsku i w Nisku. Tematem spotkania było omówienie odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży w świetle przepisów ustawy o  postępowaniu w sprawach nieletnich,  prawa karnego, cywilnego i kodeksu  wykroczeń. W trakcie zajęć uczniowie poszerzyli wiedzę na temat  odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i młodocianych w  procesie karnym i cywilnym. Prelegent omówił również kategorie przestępstw, środki wychowawcze, jakie może zasądzić sąd rodzinny, począwszy od nadzoru kuratora sądowego aż po umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Celem organizowania tego typu zajęć jestuświadomienie młodzieży potrzeby respektowania obowiązujących norm prawnych oraz konsekwencji niezgodnych z prawem zachowań, przypomnienie uczniom o tym, że granice nakreślone przez prawo mają za zadanie stworzyć poczucie bezpieczeństwa, a błędy popełnione w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje negatywne odbicie w dorosłym życiu.