Rozprawy sądowe okiem naszych uczniów

 

 

rozprawy 2m12 lutego br. uczniowie klasy IIA w ramach nauczania wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawnej uczestniczyli w dwóch przewodach sądowych w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli. Ze względu na to, iż w Polsce prawo uczestniczenia publiczności na rozprawie jest jedną z elementarnych zasad i gwarancji konstytucyjnych, młodzież mogła śledzić przebieg rzeczywistego procesu sądowego.

Pierwsza z obserwowanych rozprawa dotyczyła przestępstwa posiadania znacznej ilości narkotyków. Kobieta w wieku 21 lat została ukarana grzywną i karą 10 miesięcy ograniczenia wolności. Ujmujące były jej słowa, w których zwróciła się do młodzieży i wyznała, że nie warto zażywać jakichkolwiek substancji odurzających, gdyż -w jej przypadku – doprowadziły do tego, że porzuciła szkołę, zniszczyła relacje z rodziną i zaprzepaściła swoją karierę sportową. Przewodniczący składu sędziowskiego, sędzia II wydziału karnego, Maciej Olechowski, w pogadance dla młodzieży przypomniał, iż posiadanie nawet niewielkiej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych może zgodnie z ar. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii spowodować pozbawienie wolności nawet do 3 lat. Udział naszych uczniów w tym spotkaniu umożliwił dodatkowo obserwację wszystkich czynności przed sądem, począwszy od wywołania sprawy, odczytania aktu oskarżenia, wyjaśnień oskarżonej, odczytywania protokołów z czynności przygotowawczych po propozycję zmiany kwalifikacji prawnej czynu i ogłoszenie przerwy w rozprawie. Drugoklasiści mieli również okazję zobaczyć, jak wygląda w praktyce „ugoda” między prokuratorem a oskarżonym. 

Druga rozprawa, w której uczestniczyła nasza młodzież, dotyczyła niepłacenia alimentów  przez ojca dziecka. W roli pokrzywdzonej córki  wystąpiła matka jako oskarżyciel posiłkowy obok oskarżyciela publicznego. Niestety, oskarżony nie stawił się na rozprawę, co jednak nie miało żadnego wpływu na jej przeprowadzenie. Zgodnie bowiem z nowelizacją ustawy z 5 października 2019r. kodeks postępowania karnego zezwala na prowadzenie postępowania pod nieobecność oskarżonego. W prelekcji do uczniów sędzia wyjaśnił, iż „przestępstwo niepłacenia alimentów jest przestępstwem, które godzi w członków rodziny, z tego względu osoby skazane za niepłacenie świadczeń alimentacyjnych są postrzegane w zakładach karnych jako ci, którym nawet nie wypada podać ręki”.

Uczestnictwo w obu rozprawach pozwoliło naszym uczniom ugruntować wiedzę teoretyczną i dało większe wyobrażenie o działalności wymiaru sprawiedliwości. Opiekę nad  humanistami podczas wyjazdu edukacyjnego sprawowały panie Anna Andres i Beata Michałowska.