OGŁOSZENIE O I ETAPIE REKRUTACJI UCZNIÓW-GOSPODARZY WYRAŻAJĄCYCH CHĘĆ PRZYJĘCIA U SIEBIE UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PARTNERSKICH

    

 

   erasmuslogo2                                                     logo lo                               

 

OGŁOSZENIE O I ETAPIE REKRUTACJI UCZNIÓW-GOSPODARZY

WYRAŻAJĄCYCH CHĘĆ PRZYJĘCIA U SIEBIE UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PARTNERSKICH

 

Komisja Rekrutacyjna projektu Searching for Home (Szukając domu) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+zaprasza do składania dokumentów rekrutacyjnych przez uczniów szkoły w ramach rekrutacji dla uczniów-gospodarzy wyrażających chęć przyjęcia u siebie uczniów ze szkół partnerskich.

 

Ważne informacje:

1. Zgodnie z regulaminem projektu do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie klas I i II.

2. Liczba miejsc: 22.

3. Wizyta szkół partnerskich w naszej szkole odbędzie się w dniach 23.03 - 27.03.2020r.

 

Harmonogram I etapu rekrutacji:

27.01.2020 - 05.02.2020

(do godz. 13.40)

Składanie dokumentów rekrutacyjnych - załączniki do Regulaminu projektu Erasmus+ w LO Nisko: formularza rekrutacyjnego (załącznik 1), zgody rodziców na udział w projekcie oraz przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej (załącznik 2), zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 3) u nauczyciela języka angielskiego, wychowawcy lub koordynatora projektu - pani Patrycji Pipskiej.
06.02.2020-07.02.2020 Weryfikacja zgłoszeń.
10.02.2020 Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów zweryfikowanych pozytywnie oraz ewentualne ogłoszenie harmonogramu II etapu rekrutacji.

  

 

Projekt Searching for Home (Szukając domu) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Sektor: Edukacja Szkolna; Akcja 2 - Projekty współpracy szkół.

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. Publikacja bezpłatna.