Projekt „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA” - wykład inauguracyjny

 

 

komendant18 marca br. w naszej szkole odbyło się pierwsze z cyklu zaplanowanych wykładów w ramach realizacji projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. Dwugodzinne zajęcia dla klas humanistyczno-prawniczych poprowadził były Komendant Powiatowy Policji w Nisku, a obecnie wykładowca WSPiA, dr Marian Szkodziński. Tematem spotkania było omówienie statusu prawnego młodego człowieka w świetle prawa karnego i cywilnego. W przystępny sposób zostały przedstawione zagadnienia związane z ustawą z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nacisk położono głównie na kompetencje sądu rodzinnego w postępowaniu w sprawach nieletnich, środki zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich, ogólny tryb postępowania w sprawach nieletnich oraz zasady stosowania środków poprawczych. Pracownik akademicki odniósł się także do wybranych zagadnień z kodeksu pracy, zatrudniania młodzieży niepełnoletniej oraz  wymiaru jej pracy w czasie wolnym od nauki. Wyjaśnił również, czym są przestępstwa przepołowione,  paserstwo, wykroczenia czy rozbój i jakie grożą za nie kary. Kolejne spotkania już niebawem…